Etusivu

Avainkäsitteitä

Valitse kieli 
   

Brändi

Ilmiö, joka muokkaa mielikuvaa tuotteesta, palvelusta, yrityksestä tai henkilöstä. Se viestii, millainen tuote tai yritys on myös arvojen ja toimintatapojen osalta, ja vaikuttaa käsityksiimme. Brändin avulla kuluttaja muodostaa mielikuvansa yrityksen luotettavuudesta, laadukkuudesta ja kiinnostavuudesta. Brändiä rakennetaan tietoisesti tai tiedostamattomasti, monissa toimialoilla brändit ovat yritysten arvokkain omaisuus joka erilaistaa yrityksen kilpailijoistaan.

Brändikieli

Uusi käsite kuvaamaan sitä, että myös organisaation kielenkäytöllä voi ja kannattaa muokata mielikuvaa yrityksestä. Esim. Microsoft-kielellä hard disk on kiintolevy, Mac-kielellä kovalevy ja IBM-kielellä umpilevy.

DRM

Digitaalisen oikeuksien hallinnan (Digital Rights Management, DRM) avulla voidaan kontrolloida e-kirjaan liittyviä oikeuksia. Oikeudet voidaan ilmoittaa teoksen asiayhteydessä käyttöohjeena tai muuna informaationa.

E-kirjojemme tekijänoikeudet on suojattu teknisellä suojauksella. Adoben kehittämän teknologian avulla e-kirjoja pystytään jakamaan Internet-tietoverkon välityksellä juuri niille käyttäjille, joilla on oikeus hyödyntää kyseistä e-kirjaa. Käytännössä kysymys on e-kirjojen laittoman käytön ja jakelun kontrolloinnista uudenlaisen teknologian avulla.

E-kirja

E-kirja (eKirja, ekirja, digitaalinen kirja) on digitaalinen vastine perinteiselle painetulle kirjalle. Me tarkoitamme digitaalisella kirjalla Adobe PDF –tiedostomuodossa olevaa e-kirjaa, jota voidaan hyödyntää Adobe Digital Editions- tai Adobe Reader –ohjelmiston avulla.

Adoben luoma PDF-muoto on standardoitu muoto varastoida, muokata ja tulostaa e-kirjoja. Koska PDF-muodossa olevien kirjojen lukeminen ja tulostaminen on helppoa ja ohjelmisto on saatavissa useille tietokoneille ja käyttöjärjestelmille, muoto on erittäin yleinen Internet-tietoverkossa.

JPEG

Kuvatiedostoformaatti, joka on yhteensopiva monissa asiakkaiden käyttötilanteissa.

Kohderyhmä

Rajattu ryhmä käyttäjiä, joiden tarpeisiin tuote ensisijaisesti suunnitellaan. Kohderyhmä määritellään elämäntavan, arvojen, kiinnostuksenkohteiden, sosioekonomisten piirteiden yms. tilanteeseen sopivien määritelmien avulla.

Lanseeraus

Uuden tuotteen tai palvelun esittely markkinoille.

Latauslipuke

Latauslipuke on palvelu, jonka avulla lukija voi ladata tietokoneeseensa e-kirjan sen sijaan, että hän itse ostaisi sen. Käytännössä latauslipuke on lukijan sähköpostiin lähetettävä linkki, jota napsauttamalla e-kirjan lataaminen alkaa.

Latauslipukkeella saa latausoikeuden yhteen e-kirjaan (1 latauslipuke = 1 latausoikeus).


Puhesynteesi

Puhesynteesillä tarkoitetaan tekstin muuttamista puheeksi.

Visuaalinen identiteetti

Määrittelee, miltä yritys graafisessa mielessä näyttää - kuinka nimeä, liikemerkkiä ja logoa käytetään esitteissä, kotisivujen ja esitemateriaalin suunnittelussa ja muissa yhteyksissä. Visuaalisen identiteetin hallinnan työkalu on graafinen ohjeisto.

Yrityskuva

Tarkoittaa yleistä mielikuvaa yrityksestä, koko yrityksen brändiä. Yrityskuva on tarkoituksenmukainen ja tehokas silloin, kun se on yhtenäinen kaikkien osapuolien mielestä - kun yrityksen omistajat ja asiakkaat pystyvät ja haluavat nähdä yrityksen samanlaisena. Yrityskuvaa kehitetään tuotteiden, toiminnan ja markkinointiviestinnän avulla. Yrityksen tarina, slogan ja liikemerkki ovat keskeisiä yrityskuvan viestinnän keinoja.

 

Share |
 

Tutustu uusimpaan sanakirjaan

e-kirjana

Näytä kaikki julkaisut

Painettuina One-Hour Words -sanakirjoja jaetaan mm. erilaisissa tapahtumissa, hotelleissa ja ravintoloissa. Jos haluat lisätietoja sanakirjoista, niin napsauta tästä.

Yhteistyössä